PREFABRYKOWANE OBIEKTY MOSTOWE

  Kontakt

  OPTEM Sp. z o.o.


  ul. Grota-Roweckiego 12
  80-108 Gdańsk

  Ikona mapy

  NIP: 584-273-97-54
  REGON: 360679866

  kom.: (+48) 572-668-022
  fax: (+48) 58 742-10-70
  e-mail: arch @ optem.pl

Informacja o podpisaniu umowy

Fundusze Europejskie

Dotyczy: Opracowania znacząco ulepszonego elementu prefabrykowanego dla budownictwa komunikacyjnego.

Firma OPTEM sp. z o.o. realizuje obecnie projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa projektu: „Innowacyjne prefabrykaty łukowe o podwyższonej trwałości dla budownictwa komunikacyjnego” w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bon na innowacje dla MŚ Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Planowane efekty: Opracowanie katalogu systemu innowacyjnych prefabrykowanych obiektów mostowych na podstawie otrzymanych wyników badań elementów prototypowych.

Wysokość dofinansowania: 340 000 zł.

łupiny, prefabrykowane konstrukcje mostowe, prefabrykaty mostowe, projektowanie konstrukcji, optymalizacja konstrukcji, projektowanie mostów, projektowanie obiektów mostowych, projektowanie obiektów inżynierskich, obiekty inżynierskie, konstrukcje, mosty, obiekty mostowe, kładki, wiadukty