PREFABRYKOWANE OBIEKTY MOSTOWE

  Kontakt

  OPTEM Sp. z o.o.


  ul. Grota-Roweckiego 12
  80-108 Gdańsk

  Ikona mapy

  NIP: 584-273-97-54
  REGON: 360679866

  kom.: (+48) 572-668-022
  fax: (+48) 58 742-10-70
  e-mail: arch @ optem.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Fundusze Europejskie

Gdańsk, 2018-02-05

Dotyczy: Opracowania znacząco ulepszonego elementu prefabrykowanego dla budownictwa komunikacyjnego.

Z przyjemnością informujemy Państwa o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie innowacyjnych prefabrykatów łupinowych o podwyższonej trwałości przeznaczonych dla budownictwa komunikacyjnego.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Zakład Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej.

Wykaz i porównanie złożonych ofert przedstawia się następująco:

Nr oferty Nazwa oferenta Oferowana cena Liczba punktów
1 Zespół Badań Terenowych Politechniki Śląskiej 431 400,00zł netto 78,81
2 Zakład Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej 340 000,00zł netto. 100
3 Katedra Transportu Szynowego i Mostów Politechniki Gdańskiej Brak oferty 0
łupiny, prefabrykowane konstrukcje mostowe, prefabrykaty mostowe, projektowanie konstrukcji, optymalizacja konstrukcji, projektowanie mostów, projektowanie obiektów mostowych, projektowanie obiektów inżynierskich, obiekty inżynierskie, konstrukcje, mosty, obiekty mostowe, kładki, wiadukty